The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8500 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

14.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Paa Hoslagte vil Svaret vel blive:

“I Giensvar paa Hr. Capitainens Skrivelse 13 d. M. skulde man ikke undlade at melde, at Afgiørelsen af det deri indeholdte Andragende: at Deres Plads i denne Commission maatte vorde besat med en Anden, ligger uden for undertegnede Commissions Virkekreds.”

DHrrs Formening derom udbedes
den 14 Aug 1840 Collin

Etatsr. Mundt Enig med Hr Conferendsen Mundt
Justitsr. Münter ligeledes Münter
Professor Hetsch ligeledes Hetsch
Grosserer Lund. Ligeledes J H Lund

#

Bygnings Commiss. for Thorvalds. Mus. d. 15 Aug 1840

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,43
Persons
G.F. Hetsch · J.H. Lund · Just Henrik Mundt · Theodor Münter
Last updated 15.07.2011 Print