The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8387 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

30.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Museum holder et Møde Torsdag d. 2den Apr. Formidd. Kl. 11. Hr. Oberst v. Prangen har lovet om muligt at være tilstede.

d 30 Mart[s] 1840
Collin

DHrr Oberst v Prangen Skal have den Ære at møde Prangen
” EtatsRaad Mundt Saal.
” Justitsraad Münter skal have den Ære at møde. Münter
” Professor Freund møder Freund
” Capitain Sibbern skal møde G. Sibbern
” Grosserer Lund Skal Møde J. H. Lund
” Inspecteur Bindesbøll skal have den ære at møde G. Bindesbøll
” Capitain Schaper. skal møde G Schaper

Mødet holdes i Finantsdeputationens Locale.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,24
Last updated 15.07.2011 Print