30.3.1840

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Museum holder et Møde Torsdag d. 2den Apr. Formidd. Kl. 11. Hr. Oberst v. Prangen har lovet om muligt at være tilstede.

d 30 Mart[s] 1840
Collin

DHrr Oberst v Prangen Skal have den Ære at møde Prangen
” EtatsRaad Mundt Saal.
” Justitsraad Münter skal have den Ære at møde. Münter
” Professor Freund møder Freund
” Capitain Sibbern skal møde G. Sibbern
” Grosserer Lund Skal Møde J. H. Lund
” Inspecteur Bindesbøll skal have den ære at møde G. Bindesbøll
” Capitain Schaper. skal møde G Schaper

Mødet holdes i Finantsdeputationens Locale.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,24

Last updated 15.07.2011