The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8386 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns 32 Mænd [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af sort laksegl.

30.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Committeen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum.
Tilskrift: Til / Committeen for Oprettelsen / af det Thorvaldsenske Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Stadens 32 Mænd have i en hertil indkommet Skrivelse blandt andet yttret, at det er kommet under Overveielse i deres Forsamling, om ikke den ærede Committee maatte antages nu at have opfyldt sit Hverv, saaledes at de til det Thorvaldsenske Museum indsamlede Midler kunne modtages af Communen til Anvendelse efter Bestemmelsen, idet de 32 Mænd have fornemmet, at der neppe skeer nogen yderligere Indsamling af frievillige Bidrag, hvilke heller neppe ville blive ydede, og at i al Fald en særlig Committee i dette Øiemed ikke synes nødvendig. −
I denne Anledning skulle vi, overensstemmende med hvad derom vedtages i en af Communalbestyrelsen under 27 de dennes afholdte Samling, herved tjenstligst udbede os Committeens Yttringer behageligst meddeelte. −
Kjøbenhavns Raadstue, den 30deMarts 1840

[xxxxxx]

Schäffer [xxxxxx] B[xxxx] [xxxx]Lovson ODahl

Münter Driefer


[xxx]olmer

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 154
Last updated 17.05.2011 Print