Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8386 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns 32 Mænd [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af sort laksegl.

30.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Committeen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum.
Tilskrift: Til / Committeen for Oprettelsen / af det Thorvaldsenske Museum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Stadens 32 Mænd have i en hertil indkommet Skrivelse blandt andet yttret, at det er kommet under Overveielse i deres Forsamling, om ikke den ærede Committee maatte antages nu at have opfyldt sit Hverv, saaledes at de til det Thorvaldsenske Museum indsamlede Midler kunne modtages af Communen til Anvendelse efter Bestemmelsen, idet de 32 Mænd have fornemmet, at der neppe skeer nogen yderligere Indsamling af frievillige Bidrag, hvilke heller neppe ville blive ydede, og at i al Fald en særlig Committee i dette Øiemed ikke synes nødvendig. −
I denne Anledning skulle vi, overensstemmende med hvad derom vedtages i en af Communalbestyrelsen under 27 de dennes afholdte Samling, herved tjenstligst udbede os Committeens Yttringer behageligst meddeelte. −
Kjøbenhavns Raadstue, den 30deMarts 1840

[xxxxxx]

Schäffer [xxxxxx] B[xxxx] [xxxx]Lovson ODahl

Münter Driefer


[xxx]olmer

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 154
Sidst opdateret 17.05.2011 Print