The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Københavns 32 Mænd

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

De 32 mænd var et byråd i det københavnske bystyre, der blev oprettet 1659 omkring enevældens indførelse i Danmark. Som navnet siger, bestod forsamlingen af 32 mænd valgt blandt det bedre borgerskab i byen.
Under enevælden havde de 32 mænd ingen formel politisk magt, men forhandlede med og rådgav Københavns Magistrat.
De 32 mænd blev fra 1840 udvidet til 36 mænd, og efter enevældens afskaffelse udviklede rådet sig til den egentlige Borgerrepræsentation i Københavns kommune.

Last updated 19.05.2010

Københavns 32 Mænd

1659 Danish Byråd
To Thorvaldsen1 Doc.

To and from others9 Doc.
Mentioned in3 Doc.