The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8327 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

4.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[blyantspåtegning:] 5 og 1 tydsk

(Avertissement)

BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum anmoder de Eiere af Teglbrænderier, som ville levere Muursteen til dette Arbeide, at indsende, inden denne Maaneds Udgang, Prøver af de Steen, de kunne levere, med Angivelse af Prisen for Tusinde leverede ved Bygningsstedet til Bolværket imellem Høibro og Stormbroen, og af det Antal, der til en vis Tid i næste Sommer kan leveres. Stenene maae være velbrændte, Farven er ligegyldig. Anmeldelser indsendes til Commissionens Medlem Hr Grosserer Hr. J. Lund J. H. Lund, Pustervig, N 196 Litr C.

Kiøbenhavn, den 4 Februar 1840

/: maaske istædet for Formen kan sættes “Størrelsen er ligegyldig :/ G. Sibbern

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,11
Last updated 14.07.2011 Print