The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3483 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Sort laksegl med våbenskjold med en fugl – vel en ørn, jf. Adler – over en sol.

2.6.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Ornatmo Signore / il Signor Freund / Scultore Danese / a / Roma / Studio di Thorwaldsen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Sorgenfrey d. 2’ Junj 1824

Kjæreste Freund! Jeg har efter Prindsens Befaling tilskrevet Etatrd Thorwaldsen for at bede ham erkyndige sig om Arbeidet for Hopfgarten gik frem ad eller om det var sandt som Rygtet sagde at Hopfgarten er i Berlin. – Ligeledes har jeg bragt ham i Erindring de forskiellige Marmor-Arbeider, som henstaae hos ham og som tilhøre Etatsrd Wests’s Boe, for hvis Hiemsendelse Prindsen er bleven anmodet om at interessere sig. Skulde Etatsrd Th., som let kan være Tilfældet, have vigtigere Ting at tænke paa, saa stræb engang imellem at minde ham om visse Sager, som hvor prosaiske de end ere, dog skulle besørges.
Harder er afreist igaar med den unge Holten; jeg anbefaler Dem disse Landsmænd paa det Bedste. Prindsen hilser. De faaer disse Linier ved min Ven Cavaliere d’Ambrosio.

Lev vel!

Adler

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Subjects
Christian 8.'s Table Decoration
Persons
Christian 8. · Hans Harder · Wilhelm Hopfgarten · Bertel Thorvaldsen · Hans West
Last updated 08.04.2014 Print