2.6.1824

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Sort laksegl med våbenskjold med en fugl – vel en ørn, jf. Adler – over en sol.

Recipient

Hermann Ernst Freund

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Ornatmo Signore / il Signor Freund / Scultore Danese / a / Roma / Studio di Thorwaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Sorgenfrey d. 2’ Junj 1824

Kjæreste Freund! Jeg har efter Prindsens Befaling tilskrevetI Etatrd Thorwaldsen for at bede ham erkyndige sig om Arbeidet for Hopfgarten gik frem ad eller om det var sandt som Rygtet sagde at Hopfgarten er i Berlin. – Ligeledes har jeg bragt ham i Erindring de forskiellige Marmor-Arbeider, som henstaae hos ham og som tilhøre Etatsrd Wests’s Boe, for hvis Hiemsendelse Prindsen er bleven anmodet om at interessere sig. Skulde Etatsrd Th., som let kan være Tilfældet, have vigtigere Ting at tænke paa, saa stræb engang imellem at minde ham om visse Sager, som hvor prosaiske de end ere, dog skulle besørges.
Harder er afreist igaar med den unge Holten; jeg anbefaler Dem disse Landsmænd paa det Bedste. Prindsen hilser. De faaer disse Linier ved min Ven Cavaliere d’Ambrosio.

Lev vel!

Adler

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Adler skrev ganske rigtig til Thorvaldsen samme dag 2.6.1824.

Last updated 08.04.2014