The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8594 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Nysø

29.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jørgen Roed [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: per il Signore Roed pitore Danese al café grèco ROMA franco
På kuverten er skrevet: Fra Præstøe / Italienske Grændse / 12/19 / [med anden skrift:] 639/11.
Poststemplet: “Danemarck par Hamburg”

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

S T

Nysøe d. 29 Oct: 1840.

Hr. Roed!
Efter Professor Høj[e]ns Anmodning sender jeg Dem inlagte Brev, som jeg haaber skal have den tilsigtede Virkning, og det er mig kiert om jeg kan biedrage til Deres Ønskes opfyldelse, skulle der i øvrigt være noget i Veien saa kunne De henvende Dem til min Svigersøn Oberste Paulsen, som vist vil giøre sit beste for at tiene Dem; med de venligste Hilsener til vore Landsmænd, er jeg Deres

Thorvaldsen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Troensegaard I, 1.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Christine Stampe
Last updated 23.05.2016 Print