The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8459 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

2.7.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Karl von Kolb
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Copie
At jeg i mange Aar nøie har kjendt den Kongl: Würtemb: Consul i Rom Hr. Carl Kolb, Ridder af den würtemb: Krone, og kan med Sandhed bevidne, at han baade i sin Stilling som respectabel Kjøbmand og som Consul for Würtemberg fortjener almindelig Agtelse og staaer vel accrediteret ved det Pavelige Hof. Jeg veed derfor ingen mere værdig til at udfylde det danske Consulat, hvis Forretninger han siden Chiaveri’s Død med saamegen Velvillie og Opmærksomhed mod de Danske har paataget sig.
Kjøbenhavn d: 2 Juli 1840.

ærbødigst
(undert) Albert Thorvaldsen

General Comment

Denne kopi af Thorvaldsens anbefaling blev fremsendt 4.7.1840 af Hans Puggaard til den danske udenrigsminister Hans Krabbe-Carisius (1771–1845.

Archival Reference
Udenrigsministeriet. Departementet for handels- og konsulatsager. Samlede sager nr. 651/1837-66.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen
Last updated 18.05.2016 Print