Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8459 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

2.7.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Karl von Kolb
Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Copie
At jeg i mange Aar nøie har kjendt den Kongl: Würtemb: Consul i Rom Hr. Carl Kolb, Ridder af den würtemb: Krone, og kan med Sandhed bevidne, at han baade i sin Stilling som respectabel Kjøbmand og som Consul for Würtemberg fortjener almindelig Agtelse og staaer vel accrediteret ved det Pavelige Hof. Jeg veed derfor ingen mere værdig til at udfylde det danske Consulat, hvis Forretninger han siden Chiaveri’s Død med saamegen Velvillie og Opmærksomhed mod de Danske har paataget sig.
Kjøbenhavn d: 2 Juli 1840.

ærbødigst
(undert) Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Denne kopi af Thorvaldsens anbefaling blev fremsendt 4.7.1840 af Hans Puggaard til den danske udenrigsminister Hans Krabbe-Carisius (1771–1845.

Arkivplacering
Udenrigsministeriet. Departementet for handels- og konsulatsager. Samlede sager nr. 651/1837-66.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.05.2016 Print