The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8198 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

8.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Bravo [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til Hr. J. Bravo i Rom Kiøbenhavn, d. 8 Oct 1839

Conferentsraad Thorvaldsen, som i Søndags kom hertil fra Landet, har anmodet mig om at tilskrive Dem: 1, at han er meget vel tilfreds med alt, hvad De hidtil i hans Anliggender har foretaget Dem. 2, at Prisen for de af Kongen af Würtemberg kiøbte Gratier ikke er 9000 Sc men 8000 scudi. 3, at De for det første ikke skal udlevere flere Kunstsager til Hr v. Kolb. 4, at Thorvaldsen staaer i Begreb med at giøre sig færdig for at reise til Rom, og at han, hvis Reisen gaaer for sig, da mundtlig vil besvare Deres øvrige Spørgsmaal, men i modsat Fald vil meddele Dem en detailleret skriftlig Efterretning.

Deres hengivne Collin


[Med Thorvaldsens egen hånd:]
Lev vel gode Ven! Thorvaldsen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1557, 2o.
Last updated 19.09.2018 Print