The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6086 of 10247
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.3.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Den høje Slotsbygnings.Commission i Kiøbenhavn

Abstract

Thorvaldsen confirms receipt of the letter announcing that a naval vessel will arrive at Leghorn around July 1833 in order to transport his artworks to Copenhagen. Besides the artworks mentioned in an earlier letter, there will be a few other, unfinished works in marble that Thorvaldsen intends to finish in Copenhagen; he would like them to be taken to his studio at the Academy of Fine Arts. His own journey to Copenhagen will “doubtless” start shortly after the departure of the ship from Leghorn.

[Translation]

Af den høje Slotsbygnings-Commission har jeg imodtaget en meget æret Skrivelse af 22de Febr: d:A: hvoraf jeg erfarer, at det til Konstarbeideres Afhentning bestemte Krigsskib kan ventes til Livorno i Løbet af Sommeren og sandsynlig i Julii Maaned. Ved min Skrivelse af 24de. Novbr: f:A: har jeg ærbødigst underrettet den høje Commission, om de Arbeider, som jeg saaledes hjemsender, og hvis betimelige Afsendelse fra Rom jeg skal drage Omsorg for. Jeg har derfor kun at erindre, at jeg foruden de i mit sidste Brev værende Konstsager, agter med samme Leilighed at hjemsende enkelte andre Arbeider i Marmor, hvilke jeg ønsker at give den sidste Fuldendelse under mit Ophold i Kiøbenhavn. Det vilde saaledes være mig kjært, hvis disse Arbeider ved Skibets Ankomst til Hjemmet, maatte blive hensatte i det for mig i Kiøbenhavn bestemte Studie. Selv haaber jeg i det tidlige Efteraar at gjensee Danmark da min Afreise fra Rom udenfor al Tvivl vil indtræffe kort Tid efter at det Kongelige Skib er afgaaet fra Livorno.

Rom d. 29 Martii 1833

allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

General Comment

There exists a draft of this letter. There are minor differences between the draft and the final version.


On the letter, the secretary of the Building Commission for Christiansborg Palace has written: “Generalconsul Ulrich and Etr. Thorvaldsen answ. 7 May 1833”.

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-33.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 479-480.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 25.04.2017 Print