The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3325 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

19.11.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Fonden ad usus publicos [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen recommends the history painter Andreas Ludvig Koop.

[Translation]

Efter Historienmaler Hr: Koops Forlangende om en Bevidnelse fr[a] min Haand, angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet, end paa ny give ham et særdeles fordelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner, Christus i Gethsemane og Thors Seier over Jetterne, som Hr: Koop har udført i Aar, vidner om et ualmindeligt talent. Især maa jeg rose Hr: Koops Flid og sande Iver for Kunsten, da han har maattet udarbeide disse Sujetter under meget ugunstige Omstændigheder. Jeg vilde ansee det for et Tab for Kunsten og Fædrelandet, hvis en ung Mand af de beste Forhaabninger, skulde standses paa sin Baane i et Øyeblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbeide frem til sin Udvikling, og jeg tror, at Hr: Koop vilde kunne frembringe noget særdeles, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Understøttelse, kunde sættes i Stand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

A. Thorvaldsen

Rom d. 19 Novb 1823

General Comment

There is a draft of this letter. There are only minor differences between the draft and the finished letter. There is also a slightly different draft in French.

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, journalsager nr. 1193/1822
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Hermann Ernst Freund
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Norse Mythology · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 06.11.2015 Print