The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8766 of 10246
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

Juni 1841 [+]

Dating based on

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Juni 1841.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Abstract

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 24. del af i alt 60.

See Original

[fortsat…]

‒ herfra til Weimar, hvor vi om Natten Kl: 12 bleve Vakte af: ein Stündchen, dog vi bleve roelige i hvores Seng, Kl: 6 om Morgenen skulde vi reise videre ikke desto mindre infandt sig en Hr: Schramm Mahler, som meget ønskede at Mahle Thorv: naar han blodt vilde sitte 2 Timer for ham, dog jeg protesterte og vi slap, dog neppe vare vi ankomne til Frankfort saa infandt han sig samme der, og fik aftalt med Thorvaldsen at han næste Morgen Kl: 4 skulde komme til ham, vi vare komne temmelig seent tilsengs og Kl: 12 om Natten havde en Hr: von Launi[t]z som der var sendt Bud til paa Landet, endnu siddet og talt en Timestid med Thorv:’s paa Sængen, saa han fik ikke længe lov at sove; Kl: 4 var Schr. der med tegne Aparater[,] Skiermbrætter osv. som jeg ønskede til Bloksberg, dee[l]s, fordi han forstyrrede Thorv: og Christian, som altid delte Værelse med Thor: men ogsaa fordie Thorv: altid fik det beste Værelse, og der tog man gierne Mod visittr, og Sch:s Skiermbretter tog sig ikke synderlig godt ud, her besøgte mig min Veninde Fr: Jeanrenaud, Mendelsons Svigermoder, Maleren holdt Thorv: 4 a 5 Timer

kom Næste Morgen igien, og jeg var meget Vred, skiønt han giorde alt for at formilde mig, og bragte mig Valser osv, som han selv havde Componeret han var altsaa Musikus tillige ‒ dog jeg var kort og ikke Venlig imod ham, thi Thorvaldsen, som jo maatte see alt, og være med overalt fatigerte denne tidlig opstaaen serdeles og han sagde altid naar vi forlode et Sted og sad i hvores egen Vogn, [“]Gud hvor man nu hviler deiligt[”], endnu maae jeg bemærke, en Nydelse Thor: havde i Vognen, nemlig Melle W: og Elisa, læste skifte vis med Børnene og det intereserte Thor: umaadelig og især naar Elisa fortalte eller lod dem fortælle noget af fædrenelands Historien, og Geographie, og han kunde sitte heele halve timer og studere Geographie paa Børnenes Kort, og saa gammel han end var, saa sagde han ofte, med et dybt Suk, [“]Gud hvor jeg beklager, ikke at have lært ordentlig i min Barndom[”]; ‒
I Frankfort, saae vi hvad der var at see[,] Ryppel, og en deel andre fulgte os omkring og, vi drak Schocolade hos min gamle Bekiendt de George, en Italienerinde, som jeg tidligere havde kiendt, og hos Brentana en smuk Samling[.] ud af Eftermidagen vare vi budne hos C: Mylius i Haven hvor der var meget net, arengeret, der bleve vi Afhentet af en Senetor og bragt uden for Byen til en deilig Landsted hos en frue Louis Gontard, som i den fart havde faaet alt Magnifik arengeret, i Haven var heele Sangforening, og Musik, og Hus og

[Antagelig en tegning af en fronton]

Haven var Ilumineret, og paa Mai[nt]zsen som gik forbie Stedet flød Baade med Culørte Lamper besmykkede, siden blev Given en brillant Souper, der var dækket, til 200 Personer, ved bordet stødte jeg paa en Grev Rahdevig, Oberst, han var Katolsk, men sværmede for Grundtvig det var det, som intereserte mig hos ham; dog saae jeg ham ikke siden,

[fortsættes…]

General Comment

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 24.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 126-127.

Subjects
The script of Christine Stampe · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Characterizations of Thorvaldsen · Accounts of Journeys · Journey to Rome, May-September 1841 · Social Life, elsewhere · Speeches for Thorvaldsen · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen as Thor
Persons
George Brentano-Laroche · Charlotte Gontard · N.F.S. Grundtvig · Eduard Schmidt von der Launitz · Felix Mendelssohn Bartholdy · Christian Stampe · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Jeanina Stampe · Bertel Thorvaldsen · A. Winckler
Last updated 30.08.2020 Print