The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

George Brentano-Laroche

Denne biografi er under udarbejdelse.

Brentano-Laroche stammede fra Frankfurt a.M. Han var i Rom i 1816 og mødte dér Thorvaldsen.

Senere i 1816 forhørte Brentano-Laroche sig om mulighederne for at bestille et gravmæle hos Thorvaldsen. Han besvarede forespørgslen og foreslog et relief med motivet de tre Mariaer og englen.
Der kendes p.t. ikke flere kilder til sagen, og om der overhovedet kom noget konkret ud af det, er også indtil videre uvist.

Last updated 29.12.2017

George Brentano-Laroche

Georg Brentano-Laroche 1775-1851 German Merchant
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen1 Doc.
Total2 Doc.

Mentioned in1 Doc.