The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6776 of 10246
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

12.11.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår delvist af dokumentet; kun året er ikke angivet. Det må imidlertid være 1835, da familien var ankommet til Rom ultimo oktober 1835, jf. Thorvaldsen-kronologien.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Marie Puggaard writes about an excursion to the Forum Romanum with Fritz Petzholdt and Hans Puggaard, and about Thorvaldsen, who has her got a black cat.

Torsdagen den 12de

[...] Søndag Eftermiddags gjorde Pezhold, Fader og jeg en Tur om i Forum Romanum, og havde om Aftenen vores sædvanlige Soirée. ... hvis jeg ikke har fortalt dig det, saa har jeg faaet en smuk, sort, kjælen Kat, som Thorvaldsen selv, til min og Jette Elendighed, har gaaet fra sit Værksted med os for at hente og ligeledes har vi været saa heldige at faa en stivbenet, stolt, rystende, gammel og doven Tjener [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er citeret her.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Fritz Petzholdt · Hans Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.10.2018 Print