The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4125 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Den høie Commission for Christiansborg Slots Opbygning
Udskrift: Til den Høie Commission for Christianborg Slot Opbygning a Copenhague par Germania

Abstract

Thorvaldsen writes which works will be ready to be sent to Denmark in the spring of 1827.

[Translation]

Rom d. 4d Febr 1827

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af 22 Nov har jeg med Fornøielse modtaget, og jeg deraf seer, at det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst til Foraaret at udsende en Fregat for i Livorno at afhende de af mig fuldendte, og for Christiansborgs Slot og for Frue Kirke bestemte Arbeider.
Jeg skal benytte denne skiønne leilighed saa godt som muligt; De færdige Arbeider, der fra Rom kunne afsendes ere følgende: Til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor, bestemte til Trongemakket, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians, og hans Gemalindes Buster, ligeledes i Marmor; til Frue Kirke Christus og de tolv Apostler i Gibs. Endelig medfølger en Døbefong af Marmor for en Kirke i Island, hvilken jeg maa bede om Tilladelse at maatte afsende med denne Leilighed. Disse benævnte Arbeider kunne være indpakkede, og færdige til afsendelse herfra om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse den høie Commissions

underdanigste Tiener
Albert Thorvaldsen

[kommissionssekretærens notat:] Thorvaldsen og Ulrich tilskr. 22 May 1827

General Comment

There are three drafts of this letter: The first and the second are written by Thorvaldsen, while the third has been written by an unknown copyist.

See also the related article Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1828 for a detailed list of the works which were included in the shipment and other facts concerning the transportation.

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 304.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6. · J.C. Ulrich
Works
Last updated 14.11.2016 Print