The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 140 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

19.3.1799 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Kunstakademiets kopibog.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The Royal Danish Academy of Fine Arts informs Thorvaldsen of a one-year prolongation of his travelling grant.

Til Svar paa Deres Skrivelse af 3e Janv d.A. har Academiet overdraget mig at tilmelde Dem, at De for det første endnu er forundt det hidtilhavte Stipendium paa et Aar.

General Comment

Dette brev kendes ikke i sin færdige, afsendte form, men kun i denne version fra Kunstakademiets kopibog, der bl.a. rummer kopier af Akademiets udgående korrespondance. Det må derfor formodes, at brevet blev sendt, og at Thorvaldsen modtog det. Da han i sit næste brev af 12.10.1799 til Kunstakademiet ikke nævner den et-årige forlængelse med et ord, må den derfor da have været et overstået kapitel.
Efter håndskriften at dømme, er der næppe tvivl om, at det er Akademiets sekretær, miniaturemaleren Cornelius Høyer, der har ført pennen til nærværende indførsel i kopibogen, jf. brev af 3.12.1799 fra Kunstakademiet, v. Høyer til Thorvaldsen.
Der findes et udkast til dette brev med en nok så vigtig, beroligende tilføjelse, se dette.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, kopibog 1799, nr. 11.
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 136.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant
Persons
Cornelius Høyer
Last updated 13.10.2014 Print