The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 41 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

25.7.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Det Kong. Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen requests an advance on his travelling scholarship.

[Translation]

Underdanigst P: M:

Da Jeg Agter at tiltræde min Reise saasnart Jeg erfarer at Italiens skiæbne er bestemt som nu Synes at Nærme sig, fordrister Jeg mig til at Ansøge Det Kong. Academie om at faa Det første Qvartal af mit Reise Stipendium forud betalt, og at Jeg saaledes indtil mine Reiseaar Ere omme Maatte Nyde denne Bevaagenhed da Jeg Ved min fliid skal stræbe at fortiene den og Alle forhenn mig Af Academiet beviste Understøttelser
Kiobenh.
d 25de Julj 1796 Det Kongl. Acedemies
  Underdanigste
  Tienere
  B: Thorvaldsen
General Comment

Regarding this application, the journal of the Academy of Fine Arts 25.7.1796 (The Danish National Archives, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, Dagbog) reads: “The medallist Thorwaldsen presented an application to receive the first quarter of his travelling scholarship in advance; granted.”
The advance was granted the same day, cf. also Thiele I, p. 50.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1796, II, nr. 36.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 49-50.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Journey to Italy, 1796-1797 · French Revolutionary and Napoleonic Wars
Last updated 09.02.2016 Print