The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8246 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

28.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Til Hr Professor Freund ville Hr Justitsraad Stæger behage at udbetale trehundrede Rbdlr Sedler.
Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

300rbd. d. 28 Nov 1839 Som Formænd:
Collin H.N. Clausen J.M. Thiele


[med Freunds hånd:] HE Freund


Udgifts Bilag 8

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,12
Last updated 27.06.2011 Print