The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8245 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Christian Nielsen [+]

Sender’s Location

København

28.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Regning for reparation af Thorvaldsens wienervogn.

See Original

ST: Deres Høivelbaanhed Hr. Conferentsraad Thorvaldsen.

  Rd [tegn for mark] ß
En Wienervogn istandgjort paa Fordækket begge Sidestænger rettet og Meddelstangen gjor ny 3 - 8
En ny Lap sat paa Hammelen og 5 nye Stropper isyet 1 4
2 nye Ringelædere med Spænder i paa Calechen 2
2 nye Knaplædere paa Sidestykket og en Knap … 2
2 nye Ruder i Forvinduerne … 5
2 nye Jern paa Forrummene med Holskruer ….. 4
En nye Skruebolt i Stangarmen …... - 1 - 8
Summa   4 Rd 4 [tegn for mark] ß

Kjøbenhavn d 28 Novemb. 1839

hvorfor qvitteres.
C Nielsen.
Vognfabrikør.

General Comment

Denne regning dækker reparationen af Thorvaldsens transportmiddel, en wienervogn, dvs. en fint hestekøretøj med kaleche og vinduer. Der var antagelig plads til 2-3 passagerer og 2 på kuskesædet. Vognmager Nielsens værksted lå i Lille Strandstræde i København i bekvem afstand fra Thorvaldsens hjem på Charlottenborg.
Da det vides, at Thorvaldsen rejste fra København tilbage til Nysø omkring dette tidspunkt, er det nærliggende at antage, at han ventede på, at wienervognen blev færdigrepareret, så han kunne rejse på regningens dato 28.11.1839.

Archival Reference
gmII, nr. 64
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen · Travel Documents
Last updated 02.03.2020 Print