28.11.1839

Sender

Carl Christian Nielsen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Regning for reparation af Thorvaldsens wienervogn.

Document

ST:I Deres Høivelbaanhed Hr. ConferentsraadII Thorvaldsen.

  Rd [tegn for mark] ß
En WienervognIII istandgjort paa Fordækket begge Sidestænger rettet og Meddelstangen gjor ny 3 - 8
En ny Lap sat paa Hammelen og 5 nye Stropper isyet 1 4
2 nye Ringelædere med Spænder i paa Calechen 2
2 nye Knaplædere paa Sidestykket og en Knap … 2
2 nye Ruder i Forvinduerne … 5
2 nye Jern paa Forrummene med Holskruer ….. 4
En nye Skruebolt i Stangarmen …... - 1 - 8
Summa   4 Rd 4 [tegn for mark] ß

Kjøbenhavn d 28 Novemb. 1839

hvorfor qvitteres.
C Nielsen.
Vognfabrikør.

General Comment

Denne regning dækker reparationen af Thorvaldsens transportmiddel, en wienervogn, dvs. en fint hestekøretøj med kaleche og vinduer. Der var antagelig plads til 2-3 passagerer og 2 på kuskesædet. Vognmager Nielsens værksted lå i Lille Strandstræde i København i bekvem afstand fra Thorvaldsens hjem på Charlottenborg.
Da det vides, at Thorvaldsen rejste fra København tilbage til Nysø omkring dette tidspunkt, er det nærliggende at antage, at han ventede på, at wienervognen blev færdigrepareret, så han kunne rejse på regningens dato 28.11.1839.

Archival Reference

gmII, nr. 64

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsens blev udnævnt til konferensråd 10.9.1838.

  3. En wienervogn er et hestekøretøj af en finere slags.
    Se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 02.03.2020