28.11.1839

Sender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Sender’s Location

København

Recipient

Rasmus Carl Stæger

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Til Hr Professor Freund ville Hr Justitsraad Stæger behage at udbetale trehundrede Rbdlr Sedler.
Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

300rbd. d. 28 Nov 1839 Som Formænd:
Collin H.N. Clausen J.M. Thiele


[med Freunds hånd:] HE Freund


Udgifts Bilag 8

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,12

Last updated 27.06.2011