The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8093 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 18.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

De til Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum af Professor Hetsch og Bygnings Inspecteur Bindesbøll indsendte Tegninger til Museet fremlægges til Eftersyn for Comiteen, Magistraten og de 32 Mænd, i denne Uge Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag fra Kl. 10 til 2 i Brandforsikkringens Forsamlingssal.

Kiøbenh. d. 18 Juni 1839

Collin

vidi Thiele
H. N. Clausen
Schouw
H. Gamst
H. Freund
Thomsen
General Comment

Brevet har været rundsendt til komiteens medlemmer og bærer deres egenhændige signaturer.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 132
Last updated 01.06.2011 Print