18.6.1839

Sender

Jonas Collin

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

De til Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum af Professor Hetsch og Bygnings Inspecteur Bindesbøll indsendte Tegninger til Museet fremlægges til Eftersyn for Comiteen, Magistraten og de 32 Mænd, i denne Uge Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag fra Kl. 10 til 2 i Brandforsikkringens Forsamlingssal.

Kiøbenh. d. 18 Juni 1839

Collin

vidi Thiele
H. N. Clausen
Schouw
H. Gamst
H. Freund
Thomsen

General Comment

Brevet har været rundsendt til komiteens medlemmer og bærer deres egenhændige signaturer.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 132

Last updated 01.06.2011