The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7917 of 10245
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius 19.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn d. 19. Januar 1839

Vedlagt har jeg den Ære at tilstille Hr. Conferentsraaden Brevet til Magistraten forsynet med min Underskrift. Jeg vil ei negte, at deri findes et Par Udtryk, som jeg kunde ønske anderledes, men det er ikke af den Betydenhed, at jeg derfor skulde skrive et særskildt Votum, – el: rettere, et særskildt Brev. Hr Conferentsraadens gode Skrivelse modtog jeg rigtigen. Onsdags paa Gjorslov, – men det blev mig ei mueligt, at blive saa tidlig færdig om Thorsdagen, at jeg kunde have været herinde inden den til Mødet fastsatte Tid.

Ærbødigst
P. B. Scavenius

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 107a, 2
Last updated 01.06.2011 Print