Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7918 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius 19.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn d. 19. Januar 1839

Vedlagt har jeg den Ære at tilstille Hr. Conferentsraaden Brevet til Magistraten forsynet med min Underskrift. Jeg vil ei negte, at deri findes et Par Udtryk, som jeg kunde ønske anderledes, men det er ikke af den Betydenhed, at jeg derfor skulde skrive et særskildt Votum, – el: rettere, et særskildt Brev. Hr Conferentsraadens gode Skrivelse modtog jeg rigtigen. Onsdags paa Gjorslov, – men det blev mig ei mueligt, at blive saa tidlig færdig om Thorsdagen, at jeg kunde have været herinde inden den til Mødet fastsatte Tid.

Ærbødigst
P. B. Scavenius

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 107a, 2
Sidst opdateret 01.06.2011 Print