The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7730 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

Antagelig København

21.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmnd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[med anden hånd, antagelig Collins:] besv. s. D.

Da den betænkte nye Indbydelse nu burde motiveres med en nær historisk Forbindelse med de tidligere gjorte Skridt, ønskede jeg, om saadant haves, et Exemplar af den første Indbydelse, ligesom og de forskjellige Bekjendtgjørelser, der – uden Tvivl i Konstbladet – ere blevne meddeelte af Comitéen. Skulde Deres Høivelbaarenhed vel uden for megen Uleilighed kunne være mig behjælpelig dertil?

Ærbødigst

HNClausen
21 October 1838.

E. S. Udfærdigelsen af Gavebrevet er vel ikke saaledes fremmet, at den kan omtales? og dernæst – kan der ikke gives nogen Hentydning til den virksomme Interesse for Sagen, som kan ventes fra Regjeringens og fra Byens Side? I Henseende hertil maa jeg udbede mig instrueret. –

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 80
Last updated 10.05.2011 Print