21.10.1838

Sender

H.N. Clausen

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmnd.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

[med anden hånd, antagelig Collins:] besv. s. D.

Da den betænkte nye Indbydelse nu burde motiveres med en nær historisk Forbindelse med de tidligere gjorte Skridt, ønskede jeg, om saadant haves, et Exemplar af den første Indbydelse, ligesom og de forskjellige Bekjendtgjørelser, der – uden Tvivl i Konstbladet – ere blevne meddeelte af Comitéen. Skulde Deres Høivelbaarenhed vel uden for megen Uleilighed kunne være mig behjælpelig dertil?

Ærbødigst

HNClausen
21 October 1838.

E. S. Udfærdigelsen af Gavebrevet er vel ikke saaledes fremmet, at den kan omtales? og dernæst – kan der ikke gives nogen Hentydning til den virksomme Interesse for Sagen, som kan ventes fra Regjeringens og fra Byens Side? I Henseende hertil maa jeg udbede mig instrueret. –

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 80

Last updated 10.05.2011