Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7730 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.N. Clausen [+]

Afsendersted

Antagelig København

21.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmnd.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

[med anden hånd, antagelig Collins:] besv. s. D.

Da den betænkte nye Indbydelse nu burde motiveres med en nær historisk Forbindelse med de tidligere gjorte Skridt, ønskede jeg, om saadant haves, et Exemplar af den første Indbydelse, ligesom og de forskjellige Bekjendtgjørelser, der – uden Tvivl i Konstbladet – ere blevne meddeelte af Comitéen. Skulde Deres Høivelbaarenhed vel uden for megen Uleilighed kunne være mig behjælpelig dertil?

Ærbødigst

HNClausen
21 October 1838.

E. S. Udfærdigelsen af Gavebrevet er vel ikke saaledes fremmet, at den kan omtales? og dernæst – kan der ikke gives nogen Hentydning til den virksomme Interesse for Sagen, som kan ventes fra Regjeringens og fra Byens Side? I Henseende hertil maa jeg udbede mig instrueret. –

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 80
Sidst opdateret 10.05.2011 Print