The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7431 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Carl Stæger [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter segl.

22.1.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog / og Dannebrogsmand
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog / og Dannebrogsmand pp

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Conferentsraadens Ønske var ei saa ganske let at opfylde, da jeg ei har kunnet komme til Kundskab om Grændsen for den sidste Opgjørelse. – Ved imidlertid at inddrage af hvad der rimeligviis maa være tilkommet siden den 18 Juli f. A. har jeg faaet følgende Resultater. –

fra Kjøbenhavn
Sjelland (med Undtagelse af Kbhavn)
Fyen
Lolland og Falster
Jylland
Hertugdømmerne (Altona undtagen)
Altona
ialt tilkommet
408r
108
21
20
282
154
916
1909r

efter mit sidste Nota skulde denne Sum have været 1700r; men jeg vil dog antage at de 1900r ere rigtige; thi, i min Nota var hele den tegnede Sum ansat til 63.300r
denne maa imidlertid forhøies med 200r

deels for lovet Arbeide af Haandværkerne, deels for Differents i Calculen

Summa – 63.500r
Naar herfra drages de 61.600r

bliver det Tilkomne ca. 1.900

Jeg
maatte derfor bede bemærket, at summen af samtlige tegnede Bidrag (deels i Penge deels i Arbeide ansat til Pengeværdie) bliver at opføre med – 63.500rbr

Person-Antallet af de Bidragende har jeg ikke tilføiet, især da Uddraget er gjort saa temmelig omtrentligt. Skulde det imidlertid ønskes, skal jeg med Fornøielse gjøre det. –

Deres Høivelbaarenheds

ærbødige

Stæger

Kbhavn den 22 Jan 1838

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 54a
Last updated 10.05.2011 Print