The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6244 of 10244
Sender Date Recipient
Frederik 6. 2.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Til / Os elskelige Conferentsraad, Deputeret i Vort Rentekammer / samt for Finantserne, Ridder af / Dannebrogen, Collin, Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Oberst Paulsen har ved at indberette, at hans Svigerfader, Etatsraad Thorwaldsen, der ved sin Datters Giftermaal havde bestemt sig til at lade indsætte i Nationalbanken som en hende tilhørende rentebærende uopsigelig Capital, en Sum af 40.000rbd= Sølvmynt, har tilskrevet Dig om at berigtige denne Sag, allerunderdanigst ansøgt Os om at paasee, at bemeldte Capital gjøres frugtbringende paa den for hans Kone fordeelagtigste Maade, samt at Obligationen for samme udfærdiges paa hendes Navn.
I Anledning heraf ville Vi allernaadigst have Dig paalagt at nedlægge allerunderdanigst Oplysning om Sagen, for at Vi derefter kunne meddele Oberst Paulsen allernaadigst Svar, hvilket saafremt Etatsraad Thorwaldsen maatte have givet Dig bestemte Forholdsregler ihenseende til bemeldte Capital, ikke vil kunne gaae ud paa andet, end at Vi ikke kunne indlade Os paa heri at gjøre nogensomhelst Forandring eller Modification.

Befalende Dig Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn den 2den= November 1833
Frederik

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 4
Last updated 10.05.2011 Print