Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6246 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6. 2.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: Til / Os elskelige Conferentsraad, Deputeret i Vort Rentekammer / samt for Finantserne, Ridder af / Dannebrogen, Collin, Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Oberst Paulsen har ved at indberette, at hans Svigerfader, Etatsraad Thorwaldsen, der ved sin Datters Giftermaal havde bestemt sig til at lade indsætte i Nationalbanken som en hende tilhørende rentebærende uopsigelig Capital, en Sum af 40.000rbd= Sølvmynt, har tilskrevet Dig om at berigtige denne Sag, allerunderdanigst ansøgt Os om at paasee, at bemeldte Capital gjøres frugtbringende paa den for hans Kone fordeelagtigste Maade, samt at Obligationen for samme udfærdiges paa hendes Navn.
I Anledning heraf ville Vi allernaadigst have Dig paalagt at nedlægge allerunderdanigst Oplysning om Sagen, for at Vi derefter kunne meddele Oberst Paulsen allernaadigst Svar, hvilket saafremt Etatsraad Thorwaldsen maatte have givet Dig bestemte Forholdsregler ihenseende til bemeldte Capital, ikke vil kunne gaae ud paa andet, end at Vi ikke kunne indlade Os paa heri at gjøre nogensomhelst Forandring eller Modification.

Befalende Dig Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn den 2den= November 1833
Frederik

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 4
Sidst opdateret 10.05.2011 Print