The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6242 of 10243
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

November - december 1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabssiden og for årets vedkommende også af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
1833 Ritratto della Potoski
Nov[em]bre
Dec[em]bre
30
7
14
,, Gianfredi 3
,, ———— 6
,, ———— 6
~ 3,,
~ 7,,
~ 7,,
60
20
20
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber fra 1833. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 2, 1833, p. 35
Subjects
Account No. 2, 1833 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print