The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7215 of 10243
Sender Date Recipient
Einar Richter [+]

Sender’s Location

Slagelse

3.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin. / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved hoslagt at tilbagesende det ene Exemplar af de Besidderne af Grevskabet Holsteinborg under 28de” Januar dette Aar tilstillede Indbydelser til at yde Bidrag til et Museum for Thorvaldsens Arbeider, forsynet med Paategning af Lehnsgreven og nogle flere Beboere af Holsteinborg Sogn, giver jeg mig den Ære ærbødigst at melde, at Sognepræsterne for Ørsløv, Høve, Haarsløv, Qvislemark og Marvede Pastorater, til hvilke Indbydelser ligeledes ere blevne afsendte, have anmeldt at have andensteds fra modtaget lignende Planer. –
Mit eget Bidrag findes tegnet paa en her i Sognet omsendt Plan. –

Liselund pr: Slagelse, den 3de= Mai 1837 –

Allerærbødigst
Richter

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33c
Last updated 10.05.2011 Print