Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7215 af 10243
Afsender Dato Modtager
Einar Richter [+]

Afsendersted

Slagelse

3.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin. / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved hoslagt at tilbagesende det ene Exemplar af de Besidderne af Grevskabet Holsteinborg under 28de” Januar dette Aar tilstillede Indbydelser til at yde Bidrag til et Museum for Thorvaldsens Arbeider, forsynet med Paategning af Lehnsgreven og nogle flere Beboere af Holsteinborg Sogn, giver jeg mig den Ære ærbødigst at melde, at Sognepræsterne for Ørsløv, Høve, Haarsløv, Qvislemark og Marvede Pastorater, til hvilke Indbydelser ligeledes ere blevne afsendte, have anmeldt at have andensteds fra modtaget lignende Planer. –
Mit eget Bidrag findes tegnet paa en her i Sognet omsendt Plan. –

Liselund pr: Slagelse, den 3de= Mai 1837 –

Allerærbødigst
Richter

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33c
Sidst opdateret 10.05.2011 Print