3.5.1837

Afsender

Einar Richter

Afsendersted

Slagelse

Modtager

Jonas Collin

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin. / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ved hoslagt at tilbagesende det ene Exemplar af de Besidderne af Grevskabet Holsteinborg under 28de” Januar dette Aar tilstillede Indbydelser til at yde Bidrag til et Museum for Thorvaldsens Arbeider, forsynet med Paategning af Lehnsgreven og nogle flere Beboere af Holsteinborg Sogn, giver jeg mig den Ære ærbødigst at melde, at Sognepræsterne for Ørsløv, Høve, Haarsløv, Qvislemark og Marvede Pastorater, til hvilke Indbydelser ligeledes ere blevne afsendte, have anmeldt at have andensteds fra modtaget lignende Planer. –
Mit eget Bidrag findes tegnet paa en her i Sognet omsendt Plan. –

Liselund pr: Slagelse, den 3de= Mai 1837 –

Allerærbødigst
Richter

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33c

Sidst opdateret 10.05.2011