The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7115 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

28.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Amtsforvalteren

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Til Amtsforvalteren
I den Forudsætning at Udbredelsen af Prof. Thieles lille Skrift om Thorvaldsen kunde bidrage til at vække Interesse for Oprettelse af et Museum for hans Arbeider, tillader ieg mig i Henhold til den tidligere Indbydelse, hvoraf et Ex. vedlægges, at sende to Ex. af Førstnævnte til behagelig Afbenyttelse –

Kbhv.28 Fbr. 1837

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31i
Last updated 10.05.2011 Print