The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7087 of 10246
Sender Date Recipient
F. Treschow [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl.

15.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferensraad Collin / Commandeur af Dannebrogen. –

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det har virkelig fra min Side ikke manglet at jeg jo har banket paa endeel Døre siden jeg gjorde min sidste Anmeldelse, men istædet for Penge har jeg faaet Critiquer og oeconomiske Forelæsninger, og det har derfor saa meget mere glædet mig at see at saa betydelig en Forøgelse har funden sted.
Kiøbenhavn den 15 Feb: 1837

Ærbødigst
Treschow

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31c
Last updated 10.05.2011 Print