15.2.1837

Sender

F. Treschow

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferensraad Collin / Commandeur af Dannebrogen. –

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Det har virkelig fra min Side ikke manglet at jeg jo har banket paa endeel Døre siden jeg gjorde min sidste Anmeldelse, men istædet for Penge har jeg faaet Critiquer og oeconomiske Forelæsninger, og det har derfor saa meget mere glædet mig at see at saa betydelig en Forøgelse har funden sted.
Kiøbenhavn den 15 Feb: 1837

Ærbødigst
Treschow

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31c

Last updated 10.05.2011