The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7060 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

2.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr. Conferentsraad / Collin / C. af D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Næst at gientage mit Ønske om, at der skrives til de betydeligere Godseiere forsaavidt de ikke allerede have erholdte Anmodningen, – tillader jeg mig endnu specielt at nævne Grev Knuth paa Knuthenborg (som var hos Grev W. Moltke): dernæst at bringe Hertugen og Prindsen af Augustenborg i Erindring, hvis der ikke alt er skrevet til dem.
Det var vist godt at der, naar Høyen og Thiele udkommer, til Købstads Committerne bleve sendte flere Planer allerede paa Løverdag

d: 2 Feb. 1837 stedse Deres
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31
Last updated 15.02.2012 Print