The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7024 of 10245
Sender Date Recipient
David Monrad [+]

Sender’s Location

København

20.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Højvelbaarne / Hr. Conferentsraad og Deputeret Collin / Commandeur af Dannebrogen / og Dannebrogsmand etc. etc. etc. –
Tilskrift: Højvelbaarne Hr. Conferentsraad og / Deputeret Collin / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I det jeg giver mig den Ære at melde Deres Høyvelbaarenhed, at Hans Majestæt mundtlig har tilladt, at Generalpostdirectionen næstkommende Fredag maa nedlægge Forestilling om, den af Committeen for Thorvaldsens Museum ønskede Portofriehed imod at Attest meddeles af Hr. Conferentsraaden tillige de afgørende Breve forsynes med Committeens Segl, udbeder jeg at en skrivtlig Begiæring herom maa indkomme til Directionen, som kun behøver Underskrift af et de 3de Herrer der have undertegnet det Brev Directionen har modtaget dn: 25 dennes – formodentlig ønskes lige Begunstigelse for indkommende Bidrag med Pakkeposten – men som da ogsaa maatte anføres i Brevet til Directionen.

– Kiøbenhvn: 20 Januar 1837
ærbødigst
Monrad

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 30b
Last updated 10.05.2011 Print