The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9972 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Information on sender

OBS: skal ekstrakollationeres, da afskrevet af LJB.

6.3.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Bravo [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

ST
Hr Agent Bravo i Rom.

Ifølge et med Fru Baronesse Stampe truffet Arrangement skal den Form til Thorvaldsens Portrait Statue, der er taget i Rom, stilles til hendes Disposition, og har hun anmodet om, at den snarest muligt maa blive sendt til Consul Dalgas i Livorno, til hvem hun har skrevet om dens Modtagelse. I denne Anledning maae vi uleilige Dem med den Anmodning, at De vil besørge hin Form indpakket og afsendt i Overensstemmelse med Forestaaende, idet vi tilføie, at alle Omkostningerne herved skulle blive Dem refunderet af Boet.
Kjøbenhavn den 1846 Marts 6

Som Executor i afg. Conferentsraad Thorvaldsens Bo.
C. Th. K.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303m
Last updated 07.06.2011 Print