The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9973 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Forseglet med lak.

6.3.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygnings-Commissionen / for det Thorwaldsenske Musæum.

Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Efter derom fra Stadens Borgerrepræsentanter modtagne Underretning, er Etatsraad, Bankdirecteur L. N. Hvidt af Forsamlingen valgt til at indtræde i Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Museum, istedetfor Repræsentantskabets forhenværende Medlem Agent Gamst.

Forestaaende undlade vi ikke herved tjenstligst at meddele velbemeldte Commission til behagelig Efterretning.

Kjøbenhavns Raadstue d 6 Martz 1846.

Kierulff

Bentley Mundt[?] Algreen-Ussing Skibsted
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 112
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print