The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9959 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin 22.1.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg har underskrevet dette Svar til Fru Stampe, under den Forudsætning, at det underskrives tillige af DHr Justitsr. Thiele og Professor Schouw (da det jo er til begge paagiældende Parters Tilfredshed) i modsat Fald maa det ligge indtil enten Pr Clausen el. Pr. Bissen kommer tilbage, thi med 2 Underskrifter (Kierulff og min) lader jeg det ej afgaae.

22 Januar 1846

Collin

Jeg har for mit Vedkommende ingen Grund til under nærværende Omstændigheder at nægte min Underskrift.

d. 23 Jan. Thiele
General Comment

Brevet er skrevet af Collin til

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303i
Last updated 07.06.2011 Print