The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10016 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

Antagelig København

11.11.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

1) Angaaende Udgifterne til Md. Uhdens Begravelse o.s.v. mener jeg at vi, navnligen i Betragtning af at vi nu undgaae en Byrde vi vel ellers havde faaet, bør indrømme samme, forudsat at vi dertil ere, eller blive, berettigede. Jeg ønsker derfor at Sagen enten afgiøres i et Møde eller sendes til Et: Plechinberg.
2) Ang: Matthiæ er vel Conferentsraaden saa god at svare Bravo i Henhold til Deres tidligere Yttring “at Sagen er Museet uvedkommende.”
3) Ang: Md. Kochs Malerier, da finder jeg det meget betænkeligt under vor finantsielle Status at anskaffe et Malerie for 100 el. 120 Louis d’ores. (870 eller 1044r). Hellere vilde jeg stemme for at udlevere Overbeks Malerie, forudsat at vi dertil ere [pligtige].

d. 11 Novb. 1846 Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302f
Last updated 03.06.2011 Print