Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10016 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Antagelig København

11.11.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

1) Angaaende Udgifterne til Md. Uhdens Begravelse o.s.v. mener jeg at vi, navnligen i Betragtning af at vi nu undgaae en Byrde vi vel ellers havde faaet, bør indrømme samme, forudsat at vi dertil ere, eller blive, berettigede. Jeg ønsker derfor at Sagen enten afgiøres i et Møde eller sendes til Et: Plechinberg.
2) Ang: Matthiæ er vel Conferentsraaden saa god at svare Bravo i Henhold til Deres tidligere Yttring “at Sagen er Museet uvedkommende.”
3) Ang: Md. Kochs Malerier, da finder jeg det meget betænkeligt under vor finantsielle Status at anskaffe et Malerie for 100 el. 120 Louis d’ores. (870 eller 1044r). Hellere vilde jeg stemme for at udlevere Overbeks Malerie, forudsat at vi dertil ere [pligtige].

d. 11 Novb. 1846 Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302f
Sidst opdateret 03.06.2011 Print