The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7084 of 10318
Sender Date Recipient
J.F. Schouw 22.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Skulde det ikke være rigtigst at Committeens Medlemmer privatim skrev til de Medlemmer af Provinds-Committeerne, til hvilke de have personligt Bekeindtskab, deels for yderligere at anbefale Sagen og deels for at meddele Indbydernes Subskriptionssummer. – Ifald dette bifaldes, saa skal jeg med Fornøielse skrive til Schönning i Viborg, Funder i Aarhuus, Estrup i Colding, og Steenfeldt i Helsingør – samt min Svoger i Veile, forudsat at disse ere iblandt de udvalgte Mænd, hvorom jeg udbeder mig Underretning. –

Med Autoriteterne i Kbvn troer jeg at man ikke giorde uklogt i at tøve nogle Dage maaskee en Uges Tid, thi det er ikke usandsynligt at man hos adskillige vil faae mere end privat Præsentation: Derimod maatte nok Laugene, Studenterforeningen og de øvrige Selskaber have Brevene jo før jo heller. –

dn. 22 Jan. 1837 Deres
SchouwEr der sørget for at samtlige Indbydere faaet et nogenlunde betydeligt Antal Planer, – man kan ikke have for mange. – Idag eller i Morgen kommer den nok i Khvnsposten, saa det var slemt om Indbyderne ikke havde Planer. –

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27b
Last updated 10.05.2011 Print